Top 10 team of WhiteHat Grand Prix 2018 - The Finals
Việt Nam có 2 đội vào chung kết cuộc thi an toàn không gian mạng toàn cầu